Skip Navigation or Skip to Content

Winkelgebieden in regio Den Haag

Een veilig winkelgebied in regio Den Haag

Winkeldiefstal, inbraken, overvallen of agressieve klanten. Het zijn enkele van de problemen waar je als winkel(gebied) mee te maken kunt krijgen. Deze problematiek kan zorgen voor omzetderving, schade en een onveilig gevoel voor personeel en bezoekers. Wat kun je als ondernemer doen om het winkelgebied veilig te houden?

 

Training

Winkelpersoneel kan te maken krijgen met agressieve of stelende klanten. Of een tandje erger: een overval. Hoe ga je hiermee om en wat moet je in zo’n situatie doen? Wij bieden gratis trainingen aan op dit gebied om ondernemers te beschermen tegen deze vormen van winkelcriminaliteit. Heb je interesse in zo’n training? Neem dan contact met ons op.

We hebben ook een flyer over omgaan met agressieve klanten en een flyer met preventieve maatregelen tegen winkeldiefstal en overvallen. Of bekijk onze pagina met concrete tips om winkeldiefstal te voorkomen.

 

Veiligheidsscan

Wil je weten welke maatregelen je zelf kunt nemen om de bedrijfsveiligheid te verbeteren? Om te bepalen wat de kwetsbare punten van jouw winkel zijn, voeren wij een Veilig Ondernemen Scan uit. Een adviseur van PVO komt dan bij je langs voor een adviesgesprek over hoe je jouw pand beter kunt beveiligen.

 

KVO

Wil je de problemen in jouw winkelgebied echt goed aanpakken? Dan is een goede samenwerking vereist tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer. Een voorbeeld van zo’n publiek-private samenwerking is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor winkelgebieden. Tijdens dit traject wordt onderzocht welke maatregelen er genomen moeten worden om het winkelgebied veiliger en aantrekkelijker te maken. Wil jij zo’n traject starten voor jouw winkelgebied? Mail ons dan.

 

Collectief winkelverbod

Voor notoire winkeldieven of overlastgevers kan een collectief winkelverbod de oplossing zijn. Als iemand herhaaldelijk voor problemen zorgt, kan hem/haar de toegang tot alle deelnemende winkels in het gebied worden ontzegd. Hiervoor is wel een vergunning nodig van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij ondersteunen je met het opzetten van een collectief winkelverbod door het aanbieden van hulpmiddelen, een goedgekeurd registratiesysteem en een jaarlijkse evaluatie. Voor meer informatie of het aanvragen van zo’n verbod, kun je contact met ons opnemen.

 

Bescherm je bedrijf tegen cybercrime

Een cyberaanval kan je bedrijfsvoering plat leggen en je reputatie schaden. In sommige gevallen leidt het zelfs tot een failissement. Het is daarom belangrijk om je systemen en gegevens goed te beveiligen. Zorg ook dat je medewerkers bewust zijn van de risico’s en train ze op het herkennen van bijvoorbeeld phishing of CEO-fraude. Voor meer informatie kun je onze themapagina over cybercrime bezoeken. Als je toch slachtoffer wordt, biedt de Hackhelpdesk hulp bij het beperken van de schade en herstel.

 

Meld verdachte situaties

Verdachte situaties kun je melden bij de wijkagent of via 0900-8844. Blijf je liever anoniem, dan kun je terecht bij Meld Misdaad Anoniem. Voor signalen over een ernstig misdrijf kun je contact opnemen met Team Criminele Inlichtingen.

Bent u geholpen met deze informatie?