Skip Navigation or Skip to Content

Hoe kunnen we je helpen?

In 2022 is PVO ook gestart met het doorontwikkelen van Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), wat we in 2023 voortzetten. Zowel het handboek als het KVO-proces passen we aan, zodat deze beter aansluiten op de praktijk. Concreet houdt dit in dat we minder focus leggen op de output van het KVO-proces en meer op de geleverde inspanning om tot het resultaat te komen. Tevens geven we de KVO-documenten, zoals het handboek, een nieuwe heldere opzet waardoor deze leesbaar en herkenbaar zijn voor elke doelgroep.